BiB-bericht

nr. 3 - december 2022


Dit BiB-bericht is de derde aflevering van de digitale nieuwsbrief die behoort bij het programma Boerderij in beweging, kortweg BiB. In de nieuwsbrief wordt het programma van Boerderij in beweging gevolgd en becommentarieerd. Ook wordt vooruitgekeken naar komende bijeenkomsten.

(De foto hiernaast is genomen op de boerderij Erve Scholten Linde in Twente)

Hebt u het BiB-bericht niet ontvangen per e-mail dan kunt u zich hier aanmelden voor volgende edities:

Enne Jans Heerd (Gr)

Boerderij in beweging komt in 2023 naar u toe!

In 2023 gaat Boerderij in beweging op tournee met een rondreizende buitententoonstelling: Boerderij in beweging- op reis door Nederland.  Doel is om hiermee bij een breed publiek de bewustwording te vergroten van het belang van historische boerderijen voor een toekomstbestendig, vitaal platteland. In de tentoonstelling komt niet alleen de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde, maar wordt ook gewezen op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar met oog voor de geschiedenis de blik gericht op de toekomst.

Boerderij in beweging – op reis door Nederland wordt een speelse expositie waarin het publiek wordt geconfronteerd met wat er verloren is gegaan, hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt voor de toekomst. De insteek is dat het publiek niet naar ons toe komt, wij gaan naar het publiek toe. De expositie strijkt neer op verschillende buitenlocaties waar een breed publiek komt.  Hiervoor wordt samenwerking gezocht met landschaps- en erfgoedorganisaties (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen) met het verzoek om als gastlocatie voor de expositie op te treden. 

De tentoonstelling zal van mei tot eind oktober rondreizen langs maximaal 6-8 locaties. Zodra de definitieve tournee bekend is, wordt dat bekend gemaakt op deze website.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Gitta op den Akker (Boerderijenfonds), 06 572 434 16 (dinsdag- en donderdagochtend). 

Op de foto de door het Boerderijenfonds gesteunde boerderij Enne Jans Heerd  in Groningen. De restauratie is in volle gang. (GA)

Tegen de versnippering

Boerderij in beweging op bezoek in Friesland

 

 

Tekst Maarten Ettema | 0p 21 april 2022 vond de tweede bijeenkomst plaats van het programma Boerderij in Beweging, in samenwerking met provincie Friesland. Friesland heeft als eerste provincie een beleidsnota over de toekomst van boerderijen uitgebracht: Takomst Fryske Pleats. Met deze visie wil de provincie een aanzet geven om in tijden van grote dynamiek op het platteland de boerderij als anker in de gemeenschap en het landschap te behouden. Eenvoudig is dat niet, al was het maar door de veelheid aan regelingen en eisen aan eigenaren van monumentaal en karakteristiek erfgoed: ‘Je hebt echt doorzettingsvermogen nodig en ik hou mijn hart vast als er de komende tijd nog veel meer boerderijen vrijkomen.

(De foto is genomen tijdens de bijeenkomst in het dorpshuis van Tietjerk)

Lees verder

Agrarisch erfgoed: smaakmaker van het landelijk gebied! 

Webinar van de ErfgoedAcademie op 15 februari 2023

Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk doen veranderen. Integrale oplossingen zijn nodig. Agrarisch erfgoed vervult hierin een belangrijke rol.
 
In dit interactieve webinar gaat het over de context, de knelpunten en de kansen die het agrarisch erfgoed biedt bij het vergroten van de kwaliteit van het landelijk gebied. 


Herbestemming van historische boerderijen  wordt helaas nog te weinig als voorwaarde meegenomen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit webinar richt zich vooral op het benoemen van de kansen en de goede voorbeelden.

Het webinar is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren  (erfgoed, ruimtelijke ordening, landelijk gebied en landbouw), adviseurs ruimtelijke kwaliteit en gebiedsontwikkeling (bijv. erfcoaches), makelaars agrarisch vastgoed, agrarische bedrijfsadviseurs,  landschapsarchitecten en overige  belangstellenden.

De ErfgoedAcademie organiseert dit webinar in samenwerking met Agrarisch Erfgoed Nederland en het Boerderijenfonds.

De herbestemmingsopgave in beeld

Erve Senkeldam (De Parel) in Elsenerbroek vóór...

... en tijdens de restauratie, in 2020 (lees meer)