Boerderij in beweging

Een reeks ontmoetingen op en over boerderijen en het veranderend platteland

Het programma Boerderij in beweging bestaat uit een reeks ontmoetingen die in 2021 en 2022 verspreid in Nederland plaatsvinden en die gaan over het inzetten van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland. Via deze ‘roadshow’ in meerdere afleveringen, wordt de koppeling tussen maatschappelijke opgaven, gebiedsontwikkeling en agrarisch erfgoed verkend. 


Boerderij in beweging bouwt voor op het manifest Behoud de boerderij! (2017) van Agrarisch Erfgoed Nederland, een oproep aan overheden, gebruikers, ontwikkelaars en belangenorganisaties om gebruik te maken van het agrarisch erfgoed voor een leefbaar platteland. Lees het hier.